CERTIFIKÁTY

Zde naleznete doklady o mém dosaženém vzdělání a všechny získané certifikáty.

Rehabilitační pracovník Marcela Zelinová – Hoferová – Musialová.